Białowieża
16-18 stycznia 2020

Opłata


Termin przyjmowania zgłoszeń do 15 grudnia 2019r.

Opłata konferencyjna wynosi 700 zł (z VAT) i obejmuje materiały konferencyjne, udział w wykładach i warsztatach oraz posiłki.

Opłata konferencyjna dla osoby towarzyszącej wynosi 350 zł (z VAT).

 

Nazwa i numer konta na które należy dokonywać wpłat:

Oddział Podlaski PTP, 16-070 Choroszcz, Pl. Brodowicza 1

PKO BP S.A. I ODDZIAŁ BIAŁYSTOK  

Nr: 65 1020 1332 0000 1102 0036 0495

Z opisem: opłata za udział w XVIII PWP + imię i nazwisko uczestnika