Białowieża
16-18 stycznia 2020

Polityka Prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Podlaski  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z siedzibą Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zrealizowania Pana/Pani udziału w Konferencji pn. XVIII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne (zwanej dalej „Konferencją”) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Pani/Pana aktywnego udziału w Konferencji oraz przez okres przypadający bezpośrednio po Konferencji wynikający z konieczności rozliczenia tego udziału, uzyskania zaświadczenia o udziale, itp.

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana udziału w Konferencji.