Białowieża
16-18 stycznia 2020

Streszczenia zjazdowe


Streszczenie zjazdowe dotyczące prac plakatowych powinno zawierać 250-300 wyrazów i mieć charakter strukturalny: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski. Streszczenie należy przesyłać w języku polskim lub angielskim. Streszczenia należy przesłać do 15 grudnia 2019r.

Przyjęte prace plakatowe będą prezentowane w formie tradycyjnej (papierowej) w miejscu obrad konferencji. Sugerowane wymiary plakatów: układ pionowy, szer. ok. 90 cm, wys. ok. 120 cm (format~A0). W miarę potrzeb niewielkie modyfikacje wymiarów plakatów są możliwe.

 


Zgłaszający


Dane osoby lub instytucji, przesyłającej streszczenie:

 


Załącz streszczenieWskaż plik w formacie pdf, txt, doc ze swojego komputera:Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie wysłania pliku.

Prosimy kliknąć w adres potwierdzający znajdujący się w wiadomości,
w przeciwnym wypadku - zgłoszenie będzie nieważne.